Kodeks for cykelpubben

Der er nogle regler vi skal følge når I bevæger jer i det offentlige rum blandt andre trafikanter, fodgængere mm. med cykelpubben. Andres færden som ikke er den del af Jeres arrangement skal helst gå så ugeneret hen som muligt, selv om I har et godt og sjovt arrengement.

 

Bliv på vognen under bevægelse. Da vi ikke skal have nogen uheld i trafikken. Hvis I skal af cykelpubben, så tag fat i chaufføren.
Toiletbesøg gøres ved anviste lokationer. Lovgivningen for offentlig urinering gælder også her.
Råben/skrigen og uhøflig optræden er ikke en del af en god oplevelse både for jer og andre.Affald smides ikke ud af cykelpubben. Anvend de medbragte affaldssække til jeres affald.
 
Følg instruktioner fra jeres chauffør. Hvis I er i tvivl spørg endelig da vi er der for at hjælpe.
 

HUSK, Alt færdsel på cyklen er på EGET ANSVAR!!!